Visuel Kommunikation

Efterår 2018

Science Fiction bøger

Det tekstlige udgangspunkt for bogprojektet var Acaciefrøenes forfatter af Ursula K. Le Guin. Science fiction-tekster, der udfra et fremtidigt, “therolingvistisk” begrebsapparat uddyber dyrs og planters sproglige og kunstneriske egenskaber.

Disse tekster er i bøgerne bearbejdet, så de fremstår som personlige gengivelser af den oprindelige tekst. Bøgernes layout er blevet til ved at blande teksterne med personlige fotografier fra vidt forskellige kilder.

Bøgernes tilblivelse var præget af en stilfærdig, subtil og personlig meditation over den enkeltes forhold til naturen, der kan opfattes som et alternativ til en ellers til tider larmende klimadiskurs.