Kunst på Krabbesholm Højskole beskæftiger sig med alt det, der optager ­kunstneren. Det kan strække sig fra skønhedsdyrkelse til politisk aktivisme. At beskæftige sig med kunst giver dig redskaber til at være til stede i verden. Kunst forener og heler, kunst kommunikerer og fortolker.

Gennem øvelser, eksperimenter og diskussioner lærer du at forholde dig aktivt og selvstændigt til dine ideer, og du får mulighed for at se dit eget arbejde i sammenhæng med tendenser inden for samtids­kunsten. Det bærende element i undervisningen er altid dit eget arbejde og den proces, du er i.

Efter et ophold på kunstlinjen vil du være bredt orienteret i den spændende og uoverskuelige verden, der udgør nutidskunsten. Du vil kunne se på hele det kunstneriske felt med nye øjne og på en kvalificeret måde være i stand til at bearbejde det, du ser.

I kunst beskæftiger vi os med alle medier, fra det helt analoge og beskidte som ler og maling til det digitale og abstrakte som software og internettet.

Æstetik i kunsten drejer sig ikke om det “pæne” og “dygtige”, men om det udfordrende og grænseoverskridende. Kunsten er et centralt værktøj til at definere os som individer og som mennesker. Simple spørgsmål som “hvem er jeg?”, “hvad er verden?” og “hvor og hvordan møder jeg verden?” er helt afgørende i kunsten. Hver person og hver tidsperiode må finde sine egne svar på, hvordan kunst kan ændre verden.

På lignende vis vil man på kunstholdet opleve, at man somme tider ­bliver i tvivl om, hvad det præcist er, man laver. Er det kunst, eller er det design eller måske digtning, man er i gang med? Denne ubestemmelighed er en kæmpe kvalitet ved kunstfaget og betyder, at man som elev har store muligheder for selv at præge fagets indhold.

Du kan tilmelde dig linjefaget her