Kunst

Forår 2017

Feature

I denne uge havde vi besøg af billedkunstner Asta Lynge, som er bosat i London. Ugen tog udgangspunkt i ‘Feature’ forstået som både emne/subjekt og samtidig et format, nemlig spillefilmen. En film består af bevægende billeder og billeder består af information. Vi arbejdede med film, video og animation og forholdet mellem form og indhold. Hele ugen havde vi ligeledes løbende screenings om aftenen. Eleverne overvejede forskellige aspekter i forhold til deres værker. Vi diskuterede proces, visualisering af information, billede som indeks, modificering og effekt, forholdet mellem lyd og billede, redigering og klip, montage, real tid, filmisk tid, stille / i bevægelse, narrativ, afmystificering og dekonstruktion. Fredag blev afsluttet med en screening af de producerede værker for hele skolen.