Kunst

Forår 2023

Nabohjælp

Den danske kunstner Torben Ribe var gæstelærer for kunstholdet en uge. Han stillede en opgave der gik ud på, at hver elev fandt et af deres tidligere arbejder, som de skulle give videre til en anden og samtidig selv modtage et arbejde fra en medstuderende. Disse arbejder skulle så viderebearbejdes, rekontekstualiseres, iscenesættes eller på anden vis aktivt fortolkes. Dette gav nogle virkeligt tankevækkende og sjove resultater, og tvang eleverne til at ophæve ideen om ejendomsretten til deres arbejder samt til at udvide forståelse af, hvad kunstnerisk materiale kan være.