Kunst

Forår 2023

It’sChildsPlay

Eleverne på kunst har haft besøg af kunstnerne Philip Ewe og Deniz Ünal. Her har de arbejdet med performance, hvor de igennem en masse øvelser har danset, leget og omfavnet barndommens former for leg. Workshoppen tilbød forskellige performance-teknikker, historie og måder at optræde på for at give et glimt af forskellige scenarier, hvor live-optræden bliver et sted for modsætninger, forvirring, adfærdssammenstød, og hvor det ikke-liniære hører hjemme