Kunst

Forår 2020

Selvstændige projekter

Mens vi har haft lock down her på skolen og derfor har arbejdet med fjernundervisning, har kunsteleverne lavet mange spændende, selvstændige projekter. Projekterne har jo naturligvis haft nogle andre betingelser at blive fremstillet under end eleverne er vant til når de befinder sig på skolen med værkstederne og det intensive sociale samvær der gør sig gældende her. Men begrænsningerne har ikke forhindret at der alligevel er blevet lavet mange spændende ting under isolationen og selvom disse arbejder udspiller sig i forholdsvist private og intime rum, er de ikke blevet mindre relevante og interessante af den grund. Her er nogle eksempler på selvstændige elevprojekter fra perioden med lock down.