Kunst

Efterår 2020

Lydværker

Vi havde en kort lydworkshop på 2.5 dag. Deltagerne skulle indsamle reallyd på skolens område og de umiddelbare omgivelser. Opgaven formulerede forskellige karakteristikker af lyd, der ville være frugtbare at gå efter. Der blev lagt vægt på lydens rumlighed, tekstur, klang, atmosfære og taktilitet. Ud fra disse indsamlede lyde, skulle der frembringes et ‘soundscape’ på ca. 1 minut. Man arbejdede i programmet Logic. Der blev også introduceret til brugen af modulare synths under workshoppen. Her kan man høre det der blev lavet.

  • Adrian00:00:55
  • Hans00:01:15
  • Laura00:01:10
  • Satsuki00:01:09
  • suzuri00:01:20