Design

Forår 2019

Base, kobling, skærm – detaljer i design

Design kan være dét at tænke i de store sammenhænge. Men med hjælp fra gæstelærer arkitekt og designer Kaja Skytte gået ned i skala og har set på nogle af fagets grund-ingredienser: hvordan et objekts enkelte dele forbinder sig med hinanden, - eller blot, hvordan ét materiale kobler sig til et andet. Det giver mulighed for fordybelse og yderligere undersøgelse uden, at vi tænker funktion eller kontekst. Således viser billederne en række personligt tonede eksperimenter, der blot er eksperimenter.