Design

Forår 2018

Det ækle

Når man arbejder med det æstetiske i design er det som regel begreber som skønhed og perfektion, der fremhæves. Men det ækle og væmmelige indeholder også æstetiske kvaliteter, der appelerer til vore sanser. Gæstelærer Sidsel Fangel arbejder med tekstil design og har undersøgt det ækle i formgivning af tekstile materialer.