Design

Forår 2017

Objekt, flade, ornamentik

Designholdet har undersøgt forholdet mellem objekt, form og flade og muligheden for at ornamentere objektet og fladen. Man kan også tale om den visuelle dialog mellem elementerne: objekt og flade og bruger, mellem forskellige stykker porcelæn og en tekstil flade, hvor ornamentikken peger på en given kontekst og bruger.