Design

Forår 2024

Det 5. element

Vi er meget optagede af den materialebaserede tilgang til design. Derfor fokuserer vi i denne opgave på hvordan man kan bearbejde forskellige materialer og om AI kan være et redskab i denne sammenhæng. Det er ganske vigtigt at kunne gå legende og eksperimenterende tilværks i de undersøgelser eleverne laver, og at de arbejder sammen om at udvikle koncepter for hvordan eksperimenterne kan tage endelig form som møbler, beklædning eller belysning. Jord, vand, ild luft udgør de 4 elementer, som eleverne tog afsæt i. AI var det 5. element, som eleverne testede af som idegenereringsværktøj.