Design

Forår 2020

Krabbesholm Ritualer

Design kan være et værdifuldt redskab til at koreografere vores adfærd og interaktioner med de fysiske omgivelser. Med inspiration fra ritualer og deres måde at forbinde mennesker med objekter er det denne workshops hensigt at designe med udgangspunkt i stedet fremfor mennesket. På en uge undersøger vi nye former for adfærd, steder gentænkes, følelser og relationer bliver en ny måde at opleve et sted. Med gæstelærerne Merve Tuna & Aysenaz Toker, designere fra Istanbul, undersøgte designeleverne Krabbesholm og stedets hverdagsrytme. Opgaven var at foreslå nye ritualer og designe de artefakter, der hørte til, genstande, beklædning, masker etc.