Design

Efterår 2018

Bord-deler

Hvert semester på design starter med at man som elev får tildelt sin egen arbejdsplads, dvs et bord. I år har eleverne i bordgrupperne startet med at gøre arbejdspladsen til deres egen i form af en borddeler, der også fungerer som en “organizer” og opslagstavle mv. I par har de formuleret de vigtigste parametre og omsat dem i modelværkstedet til konkrete produkter, der tilsidst er blevet præsenteret visuelt. 2 uger med en bred vifte af fagets processer og discipliner, - og nu en egen personlig bord-deler.