Arkitektur

Forår 2017

Rum for en samtale

Eleverne arbejdede i denne uge med samtalen som et rumligt og kulturelt fænomen. I første fase blev forskellige samtaler kortlagt i forskellige rumlige konstellationer – for at finde reciprokke forbindelser mellem samtaler og rum. I anden fase blev et rumligt koncept udløst af en valgt samtales temperament, som resulterede i et fritstående rum eller rumlig forløb.