Arkitektur

Forår 2016

Sted, Arkitekton, Sammenhæng

Vi havde i april besøg af gæstelærererne Vitus & Leonora fra KADK. I den stillede opgave skulle eleverne med udgangspunkt i rumlige begreber fotografere arkitektoniske tilstande, som siden skulle udforskes igennem en tekstøvelse. Herefter skulle materialet videreudvikles til arkitektoner støbt i gips som slutteligt skulle afsøge rumlige potentialer. I den efterfølgende uge rykkede arbejdet til København, hvor nye steder, nye fotografier, tekster, støbninger mv. blev tilføjet det foregående arbejde. Det samlede materiale – en omfangsrig fælles process-orienteret rumlig og mixed-media kollage – blev slutteligt udstillet under titlen ‘Sat i Sten’ i Sølvgade, København.