Arkitektur

Forår 2023

Naboskab

Hvornår viger fællesskabet for individets behov? Hvornår tilpasser individet sig fællesskabets aftaler? Og hvordan påvirkes arkitekturen af disse forhandlinger?

Med udgangspunkt i naboskabet har vi i løbet af to uger stillet os selv netop disse spørgsmål. I vores lille runde nabolag har vi, gennem et borgermøde, forhandlet et bygningsreglement på plads, som har været et fælles grundlag for hvordan vi bygger og bor. Bygningsreglementet er udarbejdet således at det tager forbehold for naboskabets store diversitet, da det beboes af alt fra eksempelvis en klaustrofob, en systematiker en narcissist og mange flere.

Alt fra taghøjder, facade-farver, altaner og kæledyr er blevet diskuteret. Forhandlingerne har været gennemgående for for begge uger, og de har ikke kun været verbale. Vi har således også forhandlet gennem tegninger og modeller – en forhandling gennem arkitektur.