Arkitektur

Forår 2020

Vokabular

På arkitektur har eleverne arbejdet med proces og rumlige begreber. Processen er et essentielt element for alle kreative fag, og det er derfor vigtigt at have indsigt i. Eleverne er her blevet bedt om at skrive en kort tekst om et erfaret rum-forløb. Ud fra forløbet skulle de derefter male en plantegning med afsæt i teksten. Endelig skulle planen rejses i en model, der tog udgangspunkt i et nyt vilkårligt tildelt begreb. Undervejs er eleverne blevet introduceret for grundlæggende arkitektoniske vokabular.