Arkitektur

Efterår 2018

Introduktionsforløb

På arkitektur har man indledt semestret med at arbejde med registrering i og omkring Skive. Eleverne blev efterfølgende introduceret for forskelligt materiale, der dannede grundlag for udarbejdelsen af en model med højdekurver og et såkaldt “Nolli-kort”, et kort der er inspireret af et kort over Rom fra 1748. Med dette udgangspunkt har eleverne arbejdet med abstraktioner på forskellig vis, i tegning og model – altid med øje for at skabe rumlige potentialer via tegning og modelarbejde. Det indledende forløb blev afsluttet med en totalinstallation i linjefagslokalerne, hvor eleverne sammenflettede det producerede materiale til rumlige forløb, der blev understøttet af film, lys og lyd.