Arkitektur

Efterår 2016

De usynlige byer

DE USYNLIGE BYER Fire udvalgte kapitler fra Italo Calvino‘s ‘De usynlige byer’ skulle behandles af eleverne gennem en række arkitektoniske repræsentationsformer: plan, aksonometri, model og snit. I takt med, at eleverne udviklede deres rumlige univers, blev der løbende arbejdet med nedslag som greb, således at opgaven kom til at spænde over flere skalaer; fra fortællingen om byen til fortællingen om detaljen. Formålet med opgaven var at styrke elevernes evne til at omsætte litterære fortællinger til rumlige fortællinger. Opgaven blev stillet og ledet af gæstelærerne Terese, Jeppe og Asser fra KADK.