Arkitektur

Efterår 2022

Water water everywhere

Skive og København er to umiddelbart meget forskellige byer uden overlappende fællestræk – og dog. Begge byer ligger i tæt relation til vandet og står overfor store udfordringer ift. stigende vandstande og stormflodssikring. Men kan vandet i byen også anses som noget poetisk, der rummer et arkitektonisk potentiale?

Arkitektur arbejdede i dette projekt på en imaginær by, fremkaldt af overlappende kort fra København og Skive. I byen spiller vand en afgørende rolle og betoner byens arkitektur.

Fotos af Niklas Vindelev.