Arkitektur

Efterår 2021

Klippesten

Markante opholdssteder er gode for både krop og for bygning, der er en sammenhæng mellem vores valg af opholdssted i et landskab og hvor det er naturligt at placerer et hus. På en funden sten skulle eleverne placere en model af et lille hus i skala 1:50 med en enkel funktion. Det kunne være et udsigtspunkt, et fugletårn, et lille rum der indrammer landskabets særlige karakter, et særligt kig eller lign. Med udgangspunkt i et tekstuddrag af Sven Ingvar Anderson skulle eleverne overveje og afprøve placeringer – var deres bygning bedst placeret ved kanten af, midt på, midt i, skåret ind i, på toppen af, oppe på, ved foden for, i en niche. Modellerne blev afslutningsvis udstillet i skolen fotostudie.