Arkitektur

Efterår 2020

1:1, Rumligt fragment

Mia Fryk har været gæstelærer på arkitektur i en uge og afholdt en workshop, hvor vi skulle skitsere rumlige fragmenter i fuld skala. Hele gårdrummet foran arkitektur blev taget i anvendelse, og der blev skitseret med rundjern, kridt, leca-blokke og teglsten. Et af kravene til skitserne var at de skulle være til at bevæge sig rundt i. De skulle kunne opleves rumligt og angive veje rundt i det, der sidst på ugen endte med at være en samlet struktur, der måske kunne opleves som en have, en “jorden er giftig”- leg, en installation eller …?