Faciliteter

2008

Four Boxes
Atelier Bow Wow

Lørdag den 3. oktober åbner Krabbesholms nye udstillingsbygning “Four Boxes Gallery” tegnet af den japanske tegnestue Atelier Bow-Wow. Atelier Bow-Wows nye hus til Krabbesholm ligger på den grønne græsplæne mellem Håndværkerskolens hvidkalkede facader og naboen Idé-Pros røde mursten. Et på én gang ultrajapansk og sært forvokset, villalignende hus står nu knivskarpt i beton og spænder skolens samlede bebyggelse yderligere ud. To udendørs gallerier og et stort, lyst indendørs galleri udgør de to nederste bokse. Den tredje boks er et mindre, mere intimt udstillingsrum på første sal, og den fjerde og øverste boks er et privat værksted for artists in residence. “Four Boxes Gallery” fremstår som et elegant hus i en enkel og stærk ramme. Målet har ikke været at designe en signaturbygning, som skriger til himlen på opmærksomhed, men derimod at skabe optimale betingelser for de udstillede værker. Måske netop derfor er huset blevet et bemærkelsesværdigt smukt kunstværk i sig selv.
I et interview med arkitekterne Rikke Lequick Larsen og Tanja Jordan siger Momoyo Kaijima, den kvindelige halvdel af Atelier Bow-Wow, om “Four Boxes Gallery”: “Vores primære intention med bygningen har været at udtrykke rumlige relationer. På den måde adskiller huset sig ikke fra vores andre byggerier og vores forsknings-arbejde, da det er vigtigt for os altid at indtænke rumlig kompleksitet i vores projekter. Når vi arbejder for bygherrer, forsøger vi at indfange deres ideer i en rumlig komposition, idet vi omsætter bygherrens ønsker til tredimensionel form. Sekundære forhold lægges dernæst ind over den rumlige komposition som et komplementerende lag. På den måde bliver bygningen levende. På Krabbesholm har vi skabt en rumlig relation, som vi har parret med et hierarki af lys. Denne sammensmeltning skaber en enkel, men samtidig attraktiv og kompleks arkitektur. Konkret betragter vi over-lapningerne mellem rum og lys som ”gap spaces”, dvs. mellemrum mellem galleriets fire bokse, som sørger for, at lyset reflekteres ind i bygningen.” Det er vanskeligt at definere Atelier Bow-Wow ud fra en særlig stil, da tegnestuens bygninger ikke synes at have noget fælles arkitektonisk formsprog. Det er lettere – og måske mere præcist – at karakterisere tegnestuen ud fra dens metode, dens dybe omtanke og dens teoretiske tilgang til arkitektur. Varemærket synes at være, at arkitekten skal stille spørgsmål frem for at komme med svar. “Four Boxes Gallery” er ikke det eneste mulige svar på en ny bygning til Krabbesholm Højskole, men det er et helt igennem enestående hus, der videreformidler de spørgsmål, arkitekterne har stillet sig selv under bygningens tilblivelse, og som har ført til, at der nu ligger et eksotisk japanske betonhus midt i Krabbesholms landlige omgivelser.

Se flere af vores faciliteter