Udstillinger

Forår 2010

Vladimir Tomic:
A works

Vladimir Tomic viser på sin udstilling A works videoværker fra sin tid på kunstakademiet i København. Videoværkerne sætter fokus på sider af tilværelsen, som vi i dag helst undgår at se i øjnene. Det sker i en særegen blanding af dokumentarisme og iscenesættelse. Med afsæt i personer og steder hentet fra ‘den virkelige verden’ skaber Tomic ved hjælp af få cinematografiske virkemidler et ganske særligt univers, der via visuelle og auditive stemninger beskriver en meget privat tilstand holdt op i forhold til en større samfundsmæssig situation.

TRIOLOGY (2004) I trilogien, bestående af værkerne Dead Nature and Movements (4 min.), The Mailman (7 min.) og The Pianist (8 min.), er det hverdagen for tre plejehjembeboere, der behandles. Stilheden og tiden anvendes som magtfulde værktøjer. I Dead Nature and Movements følger beskueren en ældre kvinde, som er efterladt i en rullestol placeret ved et spisebord en hel dag. Kvinden flyttes ikke, men via den fragmentariske klipning af filmen fornemmer beskueren, hvordan dagen skrider frem i rask tempo – ikke mindst på grund af uret på væggen. På trods af den korte tid, filmen varer, fornemmer beskueren ved hjælp af den specielle klipning den langtrukne tid for plejehjemsbeboeren. I The Mailman og The Pianist, der ligeledes er dokumentariske i deres udgangspunkt, går Tomic tættere på. Beskueren indplaceres bag kameraet som den skjulte betragter bag spejlet, hvor vi sættes ansigt til ansigt med beboerne Knud og Charlie. Med simple greb og virkemidler tegner filmene hver sit lille meget sigende og rørende portræt af de to mænd og deres fortid, før de kom på plejehjemmet, samtidig med at de holdes fast af deres nye institutions tilværelse som plejehjemsbeboere.

SKYGGERNES DAL, 2006, (12 min.) I Skyggernes dal lader Vladimir Tomic kameraet objektivt registrere forløbet af en begravelse af et komplet fremmed menneske, der er gået i døden uden pårørende eller familie ved sin side. I tre stadier følger man kirkeceremonien, krematoriet og nedsætningen af urnen på kirkegården. Tomic stiller spørgsmålstegn ved de institutionelle strukturer, der skaber vores syn på sociale og menneskelige værdier. I en kompleks tilstand mellem intimitet og distance konfronteres beskueren med et aftryk af et gennemrationaliseret samfund uden egentlig menneskelig appel. Man hører koret i kirken synge, uden at man kan se dem, præsten taler i en anonym og mennesketom sal, mekaniseringen af krematorieproceduren foregår stort set uden menneskelig indblanding. Skyggernes Dal efterlader et sindbillede af en verden, hvis største sygdom ifølge kunstneren er ensomhed.

EKKO, 2005, (17 min.) Ekko er en film, der fortæller historien om, hvilke konsekvenser krigen har for et menneske, der i sin tidlige barndom må flygte fra sit hjemland og skabe et tilhørsforhold og en identitet et andet sted i verden. Filmen står som et personligt dokument, en selvbiografisk rejse tilbage til det Sarajevo, som kunstneren har forladt for over 10 år siden som følge af krigen i det tidligere Jugoslavien. Igennem et både sagligt og poetisk sprog sidestilles den personlige beretning om tabet af barndom og ungdom med det kaos, som krigen har affødt i en by, der i dag stadig bærer synlige spor af fortiden.

MY LOST GENERATION 2009 (31 min.) My Lost Generation er Tomics afgangsværk fra kunstakademiet og vises til et særarrangement d. 11. Januar 2010 på Krabbesholm Højskole. Vladimir Tomic er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor han tog afgang i 2009. Han blev tildelt debutantprisen for sit værk My Lost Generation. Han har bl.a. medvirket på Efterårsudstillingen på Charlottenborg Kunsthal i København i 2006 og Berlin Preview i Berlin i 2008. Senest deltog han i CPH:DOX-festivalen i 2009, hvor han var indstillet til flere priser.