Visuel Kommunikation

Forår 2024

Stedsspecifikke plakater

Eleverne fra Visuel Kommunikation har lavet stedsspecifikke plakater. Plakaterne tager alle deres udgangspunkt i et bestemt sted, som eleverne blev bedt om at undersøge med en antropologisk tilgang og dernæst gennem kameralinsen. Udfordringen var at de fotos, der danner grundlag for plakaten skulle optages analogt og at både film og fotografier skulle fremkaldes i mørkekammeret. De blev så til slut scannet og printet på storformatsprinter. Teksterne er skrevet med udgangspunkt i den antropologiske research, som udgjorde starten på projektet.