Visuel Kommunikation

Forår 2023

Kampagne

Kampagner sættes altid i verden for at ændre adfærd hos andre. De er ofte en del af komplekse og vanskelige problemstillinger, der kræver omfattende stillingtagen og research. Visuel kommunikation spiller en essentiel rolle på dette område med en svær, men interessant sproglig og designmæssig opgave. De ovenstående kampagner er ikke et svar på en konkret opgave, men derimod formuleret af eleverne selv ud fra deres syn på, hvad der er en relevant samfundsmæssig problemstilling.