Visuel Kommunikation

Forår 2020

WordMark

Regular Practise har være på et længere besøg på Krabbesholm, der både har resulteret i en workshop på grafisk design og en udstilling i FourBoxes. Workshoppen tog udgangspunkt i typografi. Typografi er noget alle ser på hele tiden, men som grafisk designer er man forpligtet til så at sige at se efter en ekstra gang og udforske bogstaver på en tilbundsgående måde. For at give bogstaverne form opfandt eleverne fiktive brands, som de designede logoer for. Der var dermed grobund for at skabe merchandise ved hjælp af en vinylskærer og forskellige artefakter fra elevernes egne gemmere. Tom Finn og Kristoffer Sølling, der sammen danner Regular Practice har en solid erfaring i at undervise fra forskellige universiteter i England. Det der overraskede dem ved at undervise på en højskole var den høje grad af nærvær det giver, når elever og undervisere er sammen rigtig mange timer hver dag i en uge. Det giver en fundamental anden mulighed for som underviser at udvikle et projekt fra bunden i samarbejde med eleverne og for at gribe deres motivation, der hvor den viser sig. Stor tak til Tom og Kristoffer