Visuel Kommunikation

Efterår 2018

3D/2D pladecovers

Vi har forholdt os til hinandens musiksmag og udfordringen ved at skulle lave et vinylcover til noget musik, man ikke vidste eksisterede. Alle illustrationerne er bygget op som analoge modeller i 3D, der derefter blev affotograferet. Det er således ikke computersoftwaren, der har været i fokus som arbejdsredskab, men snarere en intens arbejdsproces, der skulle få ide og model til at gå op i en højere enhed.