Visuel Kommunikation

Efterår 2017

Rebranding

Vi har lavet et rebranding projekt, hvor valget af case har været op til den enkelte. Dermed åbner projektet en mulighed for at formidle en personlig interesse i grafisk design. Resultaterne af opgaven bygger på en analyse af casens oprindelige design, der har skullet pege på, hvilken retning det nye projekt kunne tænkes at tage.Det har været ideen at udfolde opgave så meget som muligt både hvad angår processen og implementeringen af det endelige resultat i et designprogram.