Litteratur

Forår 2018

Magasin – Position

I denne uge lavede eleverne deres eget magasin. De var selv både redaktion og bidragsydere og kom således i fællesskab frem til rammerne for udgivelsen. Overskriften og det samlende tema blev ‘position’, og hver enkelt elev lavede et eller flere visuelle og/eller tekstbaserede bidrag, der på vidt forskellige måder forholdt sig til ordet position. En mindre elevgruppe stod for den grafiske tilrettelæggelse. Magasinet blev trykt på skolens Riso-trykkeri, og udgivelsen blev markeret med en lille reception med oplæsninger. Der er allerede flere idéer i støbeskeen til nye magasiner. Magasinet kan læses her