Litteratur

Efterår 2017

Workshop med Liv Sejrbo Lidegaard og Hannah Heilmann

Som en del af et symposium på Krabbesholm havde vi på litteratur en workshop med digteren Liv Sejrbo Lidegaard og billedkunstneren Hannah Heilmann. Workshoppen omhandlede den brasilianske kunstner Lygia Clark (1920-1988) og nogle af eleverne prøvede at gennemspille hendes performances. På baggrund af dette lavede de udkast til manifester.

Her Mies udkast til et manifest:

MANIFEST

Narcissismen er det fremherskende.

Fremherskende i et grænseløst samfund, hvor alt er centreret om individet. Om jeg’et.

Der eksisterer en idé om, at det vigtigste i verden er at elske sig selv.

Som Narkissos der forelsker sig dødeligt i sit eget spejlbillede og forvandles til en lilje.

Væk er interessen for andre, erstattet af en dyrkelse af selvet, der har forplantet sig i os.

En selvdyrkelse, der er destruktiv.

For individet, kollektivet og samfundet.

Vi er produkter af en kultur, der fremelsker individets optagethed af sig selv, sit udseende og sine følelser.

Som Dorian Grey, der konfronteres med sin egen forgængelighed og maleriets uforanderlighed. En bevidsthed, der leder ham i fordærv.

For at kollektivet kan styrkes, må individet svækkes.

Vi vil træde et skridt ned fra den piedestal vi, vores forældre og vores omverden synes at have placeret os på.

Vi vil skrue ned for vores fremhævelse af egne fortræffeligheder og gå i opposition mod kulturen, hvor selvpromovering af individet tilskyndes.

Individet vil ikke længere være sygeligt besat af sig selv for at dække over en tomhed og et mindreværd.

Vi vil føle empati.

Der vil eksistere idéen om, at fælleskabet er overordnet individet.

Her Samuels udkast til et manifest:

ET FORSLAG – en ny verden / et nyt menneske en dag, måske i morgen er verden forandret / født ikke på ny men en ny / et nyt menneske til den samme verden / en ny / for hvor er verden skabt? Hvad er verden andet end et menneske / hvad er mennesket andet end de andre / andet end sig selv / de andre betydninger betydninger gives til den samme verden / er det træet, bjerget eller himlen der skal ændres for en ny verden? / er det byerne, husene eller sengene, eller kan alt det blive på ny / en ny verden betydninger kan mennesket blive nyt i den samme verden / kan verden blive ny i de samme mennesker? En ny verden hvor magten klargøres ikke fernes, hvor kongens hoved er skåret af men uden illusion om at friheden vindes der / friheden vindes mellem mennesker / friheden vindes i hierakierne / hierakierne i menneskene / hierakierne i fænomenologien / det der ønskes er et selvbevidst menneske / det der ønskes er et menneske der vil skabe hinanden / det der ønskes er et menneske der vil omrokere sig selv / overskridelse af det der før var selvet / overskridelse af det der før var ånden, det der før var kroppen / bortkastelse af denne falske dikotomi en dag, måske i morgen er verden forandret / hvad drømmer de om de nye mennesker? / drømmer de om andre, om træerne, om materialerne? drømmer de om drømmens fane eller folder de den ud / en blafrende forandring af verden / ikonisk / en ny historie med alle de tanker der ikke er tænkt / en ny fortælling med ubrugte ord