Kunst

Forår 2024

Instrument

Eleverne fra Kunst har skabt musikinstrumenter. Et andet fokuspunkt for eleverne var at forholde sig til stedspecifikke interventioner i det offentlige rum – i dette tilfælde Skives industrihavn. Elevernes arbejde med instrumenter, lyd og stedsspecifikke interventioner ved Limfjorden i samspil med industribygninger og maskiner skabte en række unikke performances, film og lydinstallationer. Forløbet blev afsluttet med at hele skolen samledes på havnen til en performativ koncert og udstilling.