Kunst

Efterår 2021

Iscenesættelse af objekter

Vi havde besøg af gæstelærerne Valdemar Bisgaard Thomsen og Anne Holm der begge er tidligere elever fra Krabbesholm og nu er studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København. De lavede et projekt der omhandlede det skulpturelle samt iscenesættelse af objektet. Forløbet indeholdt både en praktisk del med indføring i forskellige støbeteknikker og metoder samt en mere konceptuel del der drejede som om at iscenesætte og kontektstualisere objektet i en kunstnerisk sammenhæng; at tilvejebringe en slags modificerede readymades. Der blev arbejdet hårdt at gæstelærerne og eleverne og her ser man nogle af resultaterne og processen undervejs.