Linjefag

Design

Design er at ønske og turde forestille sig, at den fysiske verden kan fremtræde på andre måder.

Det er en grundlæggende præmis i designfaget på Krabbesholm. At tænke det ind i et bæredygtigt perspektiv er en anden. Rent faktisk at gøre det – konkret, fysisk og aktivt er en tredje.

Undervisningen på design handler om, hvordan vi klæder os, hvordan vi bor, hvilke objekter vi omgiver os med, og hvordan vores adfærd er bestemt af disse forhold. Den handler især om, hvordan vi som formgivere af både faktiske, sanselige og emotionelle forhold kan give os selv og vores omgivelser nye muligheder at udfolde os på og nye måder at forstå verden på.

Design er også noget, vi gør for andre, og det er derfor vigtigt at kunne fornemme og aflæse andres drømme og behov såvel som vores egne. Design har betydning og gør en forskel i de nære og personlige relationer og i den store samfundsmæssige kontekst.

På Krabbesholm er designfaget et sted, hvor vi undersøger, forestiller os og fremstiller eksempler på drømmene om, hvordan verden også kan være. Vi præsenterer, diskuterer og forholder os til, hvordan vi fortolker disse drømme. Det vil sige, at hensigten for den enkelte elev er at få øje på, ‘hvem er jeg, og hvad kan jeg bidrage med’. Vi tror på, at vi bliver mere opmærksomme og bedre til at træde nye stier, hvis vi arbejder på tværs af forskellige genrer, hvorfor opgaverne har en meget stor bredde i sig. Du lærer, mens du gør det, og vi introducerer til mange forskellige arbejdsmetoder og -processer, som er bredt anvendelige.

Vi arbejder med det sanselige, med materialernes muligheder, med velkendte og med nye fremstillingsprocesser og afprøver, hvor langt vi kan gå, og hvordan vi kommer derhen. Vi bruger mange timer i dialog med materialerne i værkstederne, noget mislykkes og det meste lykkes, begge dele har værdi. Vi dykker ned i kultur-, teknologi- og materialehistorie for at forstå, hvorfor vi gør, det vi gør, og for at lade os inspirere til nye tiltag og vurdere, hvad vi må tage afstand fra.

Helt grundlæggende er det det bæredygtige greb, som må være en selvfølge i designfaget. Denne tilgang ligger under alt det, vi foretager os. Vi er meget bevidste om, at vores fagområder er og har været stærkt problematiske i en bæredygtighedskontekst, og den diskussion er en meget aktiv og vigtig del af undervisningen. Vi ønsker at arbejde med det gode, spændende, stimulerende, sprælske og sanseligt nærende liv og her bidrager den bæredygtige optik med overraskende, udfordrende, anderledes og nye perspektiver. Og dem er vi er glade for.

Præsentationer af elev-arbejderne er væsentlig del af undervisningsforløbet på design.

Hvordan de kommunikeres, beskrives, fotograferes, tegnes og lay-outes er en del af hver opgavebesvarelse. Og du bliver god til det.
Design kan forståes som et udtryk for og som en måde at kommentere vores samtid.

Fagets ambition er at klæde den enkelte elev på til at arbejde poetisk, sanseligt, bæredygtigt og ansvarligt i det æstetiske felt og at udvide og nuancere de måder, det kan berige individet, fællesskabet og samfundet. Det gøres bedst i det konkrete og i det praktiske arbejde, der står som gode eksempler på handling. Handling der kan tjene til inspiration eller være eksempler på, hvad der ikke fungerer. Fremfor alt foregår det i et fællesskab med andre – og det løfter og nuancerer, det vi arbejder med.

Forår 2022