Hverdagen på Krabbesholm

Det er 8:22 om morgenen:

Vi holder sommerferie