Linjefag

Design

Design på Krabbesholm Højskole er formgivning – både konkret og abstrakt. Man kan give objekter form, man kan give oplevelser og visioner form. Design er at leve sig ind i andres virkelighed, engagere sig socialt, gøre noget for nogen, løse et konkret problem. Og design er at udvikle og udtrykke sin individualitet og forholde sig æstetisk, drømmende og fantaserende til verden.

På Krabbesholm Højskole kommer du til at arbejde både umiddelbart sansende og analytisk-metodisk. Arbejdet er meget konkret, men også konceptuelt og abstrakt. Du lærer om fagets teori og metode, om dets historie og forbundethed med vores kultur, om tankegang og arbejdsform. Du får et indblik i en bred vifte af fagets discipliner, der kan strække sig fra en undersøgelse af LED-lyskilders muligheder og begrænsninger til ultraviolet belysning af et beklædnings-showpiece, der i fluorescerende tråde forsøger at forme bølgende røg omkring en krop.

Design er et bredt og mangefacetteret område, der betjener sig af mange forskellige fagligheder. Undervisningens formål er at give den enkelte en fornemmelse af fagets bredde gennem en række projektorienterede opgaveforløb. Skitseprojekter, tegneøvelser, planchefremstilling, modelarbejde, installationer, koncepter. Introduktion til forskellige arbejdsmetoder, præsentation af designprodukter og af designere og deres måder at arbejde med faget på.

Vi arbejder eksperimenterende og undersøgende. Der skal ikke kun tænkes funktionelt, men også gerne nyskabende og med forskellige måder at forstå og arbejde med det æstetiske på. Man må gerne have som ambition, at det, man laver, skal se hamrende godt ud. På den anden side må man have en vis åbenhed og tålmodighed. Og lyst til at blive udfordret, også når det gælder fremstillingen af produkterne.

En vigtig del af designfaget på Krabbesholm Højskole er kommunikation af ide og produkt. Du får en indføring i forskellige kommunikationsværktøjer, f.eks. hvordan man laver et præsentationsmateriale af sit projekt eller tager et anvendeligt produktfoto, og du får kendskab til Adobe-pakken, InDesign, Illustrator og Photoshop. Iscenesættelsen og præsentationen af produkterne er en hel disciplin for sig, og vi arbejder med at fremstille portfolier, der spejler de interesser og arbejder, den enkelte har produceret. Det kan være en kombination af rundstokke og skumgummi, som danner en ny måde at tænke og forme et skab på. Eller en række farvede skaller som udtryk for en personlig fascination og undersøgelse af materiale, form og farve.

Nogle projekter handler i særlig grad om at lære forskellige værksteder og materialer at kende. Vi har et træværksted, hvor du kan fremstille ting i forskellig skala, lige fra små modeller til møbler i 1:1. Desuden råder vi over en lasercutter, en mindre CNC-fræser og en 3D-printer, og ofte benytter vi sy- og serigrafifaciliteterne i undervisningen. Du bliver introduceret til værkstederne og maskinerne gennem forskellige opgaver, og hver enkelt elev bruger dem, som man har lyst til og flair for. Der er håndværkere og assistenter til at hjælpe.

Et designprojekt kan sagtens sættes i gang som en undersøgelse af et materiale. En møbelopgave kan f.eks. begynde som nogle forsøg med træets konstruktive egenskaber og en undersøgelse af, hvad du kan med de forskellige maskiner og redskaber. Det er med til at skabe den idé, du forsøger at virkeliggøre. Man får ikke bare idéer sådan uden videre, man udvikler dem ved at arbejde med materialer og teknikker, med form og med farve.

Designfaget består af mange elementer og indeholder mange discipliner, men måske vigtigst af alt, så er design også et arbejdsfællesskab, hvor du kan møde andre, der synes, at design er genialt. Et fællesskab, du kan finde inspiration i, og hvor dine egne projekter bliver bedre, fordi du arbejder sammen med andre.