Det er 18:54 om aftenen:

Vi gør klar til næste semester