Projekter

2020

Tre Unikke Bænke ved Skive Havn
Krabbesholm Højskole

Krabbesholm Højskoles elever har designet tre unikke bænke, der nu står på Skive Havn og ved Skive fjord.

I et samarbejde mellem Krabbesholm Højskole og Skive Byråd har elever fra foråret 2017 designet tre unikke bænke “Horisont” (Caroline Strøyberg og Anna R. Overbeck), “Kajkant” (Emil Holck Reimert) og “Sømærket” (Niklas Hartmann Have) til Skive Havn. Højskolens elever leverede i foråret 2017 en række skitsemodeller til bænkene, og præsenterede idéerne for byudviklingsudvalget. Der blev skitseret ti unikke og fantastiske bænke med et stedspecifikt design til havnen. Tre af bænkene blev udvalgt til produktion og opsætning og står nu på havnen. Horisont og Kajkant er produceret af snedkermester Henrik Laugesen, Woodwize i Oddense, mens Sømærket er produceret af elever på Skive College. Bænkene er med til at skabe skønne og inspirerende opholdssteder i naturen og på havnen, hvor alle, der benytter sig af Skive Havn, kan mødes, stoppe op og nyde naturen sammen eller alene.

Stor tak til Ruth Kristensen, medlem af Skive Kommunes byudviklingsudvalg, der var med til at sætte processen igang og følge projektet til døren. Derudover en stor tak til alle bidragsydere og samarbejdspartnere: Moland, Kaj Ove Madsen og Bertel Gantriis, Spar Vest Fonden, Skive Byudviklingspulje, Søren Yde, Ginnerup A/S.