Projekter

2019

HAVNESKULPTUR
Krabbesholm Højskole

Skive Kommune har i anledning af havnens 150 års-jubilæum udskrevet en konkurrence blandt Krabbesholms elever om en skulptur til havnen. Kravet var, at skulpturen skulle have relation til erhvervshavnen, eller at der skulle indgå maritime elementer i den. Det har været en spændende opgave for højskolens elever, og ved fristens udløb var der indkommet 13 forslag, som alle af dommerkomiteen blev rost for deres høje kunstneriske kvalitet. Efter grundig votering er Amanda Seibæks “Giganten” valgt som vinder. Amanda vil nu arbejde videre på sin model, så den færdige skulptur kan opstilles til havnens jubilæum i september.

Det er 12:55 om eftermiddagen:

Vi gør klar til næste semester