Det er 12:30 om eftermiddagen:

Vi gør rent i vores ganggrupper