Det er 15:40 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene