Det er 15:38 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene