Det er 15:23 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene