Det er 14:54 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene