Det er 18:48 om aftenen:

Vi gør klar til næste semester