Det er 15:03 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene