Det er 15:02 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene