Det er 15:15 om eftermiddagen:

Vi er tilbage til undervisning på linjefagene