Announcement
Vi søger en billedkunstner til undervisning på linjefaget kunst fra 03.01.2022

Krabbesholm søger pr. 03.01.2022 en lærer til undervisning på linjefaget kunst.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse og baggrund som billedkunstner. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med skolens faste linjefagslærer i kunst. Undervisningen er værkstedsbaseret og tager udgangspunkt i den enkelte elevs arbejde.

Der er tale om en tidsbegrænset heltidsstilling, som i første omgang gælder for ét semester.

Det årlige timetal er på i alt 1680 timer. Heraf udgør undervisningstiden i forårssemestret 320 timer fordelt på 24 uger. Den øvrige del af dit arbejde består – ud over forberedelsestid til undervisningen – i at indgå aktivt i det sociale netværk, som præger højskolens dagligdag med bl.a. møder, morgensamlinger, foredrag, ganggrupper, fester, weekendarrangementer og dagligt samvær med eleverne.

Du skal være indstillet på at bo på skolen bortset fra ferieperioder og to ekstraordinære friuger pr. semester. Højskolen stiller mindre tjenestebolig til rådighed.

På højskolens hjemmeside kan du få et indtryk af skolens dagligdag og undervisningen i kunst. Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret forstander Charlotte Jensen: cj@krabbesholm. dk/ +4528961629

Send din ansøgning til post@krabbesholm.dk inden den 10.12.2022.