Announcement
Vi søger en medarbejder til pr og kommunikation

Medarbejder til kommunikation og markedsføring Krabbesholm Højskole søger til ansættelse hurtigst muligt en medarbejder til kommunikation og markedsføring. Der er tale om en fuldtidsstilling med tidsbegrænset ansættelse frem til den 31.12.202

  1. Din væsentligste opgave bliver at stå for højskolens PR og kommunikation på trykte og digitale medier.
  2. Du vil blive inddraget i udstillinger og events for højskolens elever rundt om i landet.
  3. Du skal markedsføre højskolen lokalt og sikre opbakning til skolens arrange-menter.
  4. Du skal gennem fondsansøgninger søge midler til nogle af højskolens mange udadrettede projekter.

Vi har ikke specifikke krav til din uddannelse, men lægger vægt på at du er en kompetent formidler. Du skal på alle platforme kunne formulere dig præcist om Krabbesholms særlige profil. Og vi forventer, at du kan fotografere/lave videoer om undervisningen, hverdagen og særlige arrangementer på højskolen. Arbejdet med kommunikation og markedsføring sker i tæt samarbejde med højskolens forstander og administration. Her kommer du til at indgå i en afveks-lende dagligdag med både repræsentative og mere rutineprægede arbejdsopgaver. Til daglig vil du være i kontakt med lærere og elever på skolens fire linjefag: kunst, arkitektur, design og grafisk design. Det vil således være en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af skolens fagområder.

Du skal være indstillet på at bo på højskolen og kan indgå i det pædagogiske arbejde fx med weekendvagter, ganggrupper, morgensamlinger mv. Skolen stiller tjenestebolig til rådighed. På Krabbesholms hjemmeside (www.krabbesholm.dk) kan du få et indtryk af undervisningen og skolens dagligdag. Du er velkommen til at kontakte konstitueret forstander Charlotte Jensen for at høre nærmere om stillingen: cj@krabbesholm.dk eller tlf. 28961629

Tidsbegrænset stilling til den 31.12.2022 med mulighed for forlængelse. Send ansøgning og bilag til post@krabbesholm.dk. Ansøgningsfrist: 8. oktober 2021